Synonymer till konkret

gripbar, påtaglig, saklig, verklig, kännbar, markant, märkbar, påfallande, solklar, substantiell, synbar, uppenbar, objektiv, autentisk, faktisk, real, realistisk, realitet, reell, riktig, sann, äkta