Synonymer till konfirmera

bekräfta, betyga, fastställa, intyga, styrka, tillstyrka, tillstå, verifiera, vidimera, belägga, besluta, bestämma, fastslå, klubba, konstatera, spika, stadga, godkänna, acceptera, bevilja, bifalla, ge bifall, godta, ratificera, samtycka, tillstryka, tillåta, forte, fördel, intensitet, kraft, krafter, ork, påvisa, slagkraft, stärka, vitalitet, stödja