Synonymer till koncept

idé, påfund, tanke, uppslag, vision, mål, destination, destinationsort, dialekt, finish, föresats, intention, mat, mening, målsättning, riktpunkt, rättegång, rättsfall, slutpunkt