Synonymer till komplicerad

försvårad, invecklad, grötig, komplex, svår, byggnad, sammansatt, krånglig, omständlig, svårförstådd, besvärlig, intrikat, knepig, omedgörlig, problematisk, strulig, svårt, tungrodd, omständig, avancerad, besvärande, betungande, klurig, knivig, komplicerat, kämpig, kärv, mödosam, tuff, vansklig