Synonymer till komplex

byggnad, hus, huskropp, konstruktion, kåk, invecklad, grötig, komplicerad, svår, sammansatt, försvårad, krånglig, omständlig, svårförstådd, avancerad, besvärande, besvärlig, betungande, klurig, knepig, knivig, komplicerat, kämpig, kärv, mödosam, omedgörlig, tuff, vansklig