Synonymer till komplettering

tillägg, bilaga, extra, kompletterande, supplement