Synonymer till kompetens

duglighet, lämplighet, förmåga, fallenhet, kapacitet, potens, potential, resurs, skicklighet, talang, kunskap, erfarenhet, kännedom, vetande, vetskap, visdom, färdighet, handlag