Synonymer till kommentar

anmärkning, not, påpekande, inlägg, replik, yttring, yttrande, mening, utlåtande, uttalande