Synonymer till kommendör

befälhavare, chef, kapten, ledare, truppchef