Synonymer till kommando

befallning, kommendera, order, tillsägelse, befallande, beställning, uppdrag