Synonymer till komma igång

börja, anträda, begynna, gå av stapeln, initiera, inleda, randas, starta, uppstarta, grunda, påbörja, upprätta, utlösa