Synonymer till koll

check, kontroll, uppsikt, behärskning, besiktning, granskning, grepp, inspektion, makt, översyn, övervaka, tillsyn, uppmärksamhet, övervakning