Synonymer till knoga

jobba, arbeta, förvärvsarbeta, knega, verka, slita, sträva, dra, gno, kämpa, nöta, rycka, streta, ämna