Synonymer till knega

arbeta, gno, jobba, tjänstgöra, verka, förvärvsarbeta, knoga, slita, dra, kämpa, nöta, rycka, streta