Synonymer till knappt

i ringa mån, föga, obetydligt, nästan, ganska, närapå, omkring, typ, ungefär, uppemot, inte mycket