Synonymer till knapphet

brist, armod, avsaknad, fel, frånvaro av, insufficiens, nöd, otillräcklighet, saknar, sinande, svaghet, underskott