Synonymer till knapphändig

ringa, torftig, bagatellartad, betydelselös, futtig, , föga, lindrig, liten, måttlig, oansenlig, obetydlig, otillräcklig, skral, slå en signal, små, smått, späd, svag, telefonera, vagt, enkel, fattig, karg, knapp