Synonymer till knäcka

bryta, avsluta, separation, sönderdela, bryta av, bryta ner, fördärva, bräcka, bräckas, krossa, lösa, sönderslå, demolera, förgöra, förinta, förstör, förstöra, kvadda, mosa, panga, pulverisera, slå sönder, smula sönder, tillintetgöra, fixa, frigöra