Synonymer till klausul

bestämmelse, fastställande, föreskrift, förordning, regel, regler, rättsregel, stadga, inskränkning, begränsning, reduktion, restriktion, villkor, förbehåll, förutsättning, krav, kriterium, parametrar, premiss