Synonymer till klassa

inordna, kategorisera, ranka, klassificera, värdera, gradera, indela, ordna, placera, bedöma, betygsätta, estimera, evaluera, mäta, prissätta, taxera, uppskatta