Synonymer till klass

kategori, fack, genre, grupp, slag, sort, typ, rang, rank, stånd, årskurs, grad, status, ställning, vinglig, art, drabbning, kamp, krig, rapp, smäll, strid, stöt, sätt, märke, ras, erektion, samhällsställning, ståfräs, cirka, format, karaktär, liksom, modell, nästan, ungefär