Synonymer till klart

färdigt, komplett, given, klara, självklar, solklar, säker, uppenbar, tydligt, distinkt, explicit, otvetydigt, tydlig