Synonymer till klarlägga

deklarera, förkunna, kungöra, redogöra, redovisa, tillkännage, uppge, förklara, beskriv, beskriva, definiera, förtydliga, illustrera, klargöra, precisera, tydliggöra, utlägga, belysa, undersöka, utreda, begränsa innebörden, specificera, vara exakt, analysera