Synonymer till klargöra

belysa, förtydliga, tydliggöra, åskådliggöra, förklara, beskriv, beskriva, definiera, illustrera, klarlägga, precisera, redogöra, utlägga, undersöka, deklarera, utreda, begränsa innebörden, specificera, vara exakt, analysera, efterforska, examinera, forska, granska, granskning, gräva, inspektera, rekognoscera, skärskåda, sondera, spaning, studera, ta reda på, testa, utforska