Synonymer till klara

fullgöra, avsluta, fullborda, fullfölja, nå målet, uppfylla, färdiga, förmå, bringa, komma sig för, lyckas, övertala, given, klart, självklar, solklar, säker, uppenbar, greja, dona, fixa, ordna, hantera, administrera, bruka, handha, klara av, manövrera, sköta, palla, tydliga, uppnå, klaffa, orka, sno, stjäla, utstå, åstadkomma