Synonymer till klar

beredd, förutseende, redo, rustad, startklar, vaken, färdig, avklarad, avslutad, fullfjädrad, fullständig, fulländad, komplett, slut, trött, gjord, konstruerad, nykter, tydlig, uppenbar, förberedd, begriplig, distinkt, explicit, fattbar, kännbar, markant, omisskännlig, påfallande, rak, självklar, skarp, solklar, tydligt, utpräglad, uttrycklig, förklarlig, given, otvetydig, påtaglig