Synonymer till klanderfri

oförvitlig, oklanderlig, renhårig, rättskaffens, felfri, fläckfri, hedersam, hedervärd, redbar, hederlig, rättrådig