Synonymer till kela

gosa, krama, mysa, gulla, smeka, softa, karessera