Synonymer till karakteristisk

kännetecken, kännetecknande, signifikant, särpräglad, typisk, utpräglad, drag, egenhet, egenskap, karakteristika, karaktärsdrag, märke, särdrag, betydande, betydelsefull, viktig, säregen, emblematisk, representativ, vanlig, distinkt, markant, tydlig