Synonymer till karakteristikum

särdrag, egenhet, kännetecken, kännetecknande