Synonymer till karakteristika

kännetecken, drag, egenhet, egenskap, karakteristisk, karaktärsdrag, märke, särdrag