Synonymer till karaktärsdrag

egenskap, beskaffenhet, drag, karaktär, kännetecken, egenhet, karakteristika, karakteristisk, märke, särdrag