Synonymer till karaktär

drag, anlag, anstrykning, egenskap, kännetecken, svep, beskaffenhet, karaktärsdrag, personlighet, typ, art, cirka, format, kategori, klass, liksom, modell, nästan, slag, sort, ungefär