Synonymer till kapten

befälhavare, chef, kommendör, ledare, truppchef, skeppare