Synonymer till kapacitet

förmåga, fallenhet, kompetens, potens, potential, resurs, skicklighet, talang, prestationsförmåga