Synonymer till kanal

ränna, vattenväg, fåra, ila, löpa, rusa, skåra, springa