Synonymer till köpa fri

friköpa, köpa lös, återlösa