Synonymer till känslomässig

emotionell, känslig, känslofull, känsloladdad