Synonymer till känslofull

emotionell, känslig, känsloladdad, känslomässig