Synonymer till känning

aning, förmodan, förnimmelse, misstanke, susning, tillstymmelse, varsel, föraning, intuition, vink