Synonymer till kännetecken

drag, anlag, anstrykning, egenskap, karaktär, svep, egenhet, nyck, särdrag, beskaffenhet, karaktärsdrag, karakteristika, karakteristisk, kännetecknande, signifikant, särpräglad, typisk, utpräglad, märke, avtryck, beteckning, emblem, fabrikat, prick, sort, spår, stämpel, symbol, tecken, karakteristikum