Synonymer till kännbar

märkbar, påtaglig, tydlig, förnimbar, markant, påfallande, skönjbar, konkret, solklar, substantiell, synbar, uppenbar, begriplig, distinkt, explicit, fattbar, klar, omisskännlig, rak, självklar, skarp, tydligt, utpräglad, uttrycklig