Synonymer till känna

beröra, affektera, nudda, röra, tangera, vidröra, uppleva, erfara, vara med om