Synonymer till känna till

veta, kunna, vara medveten om