Synonymer till känna på sig

ana, befara, förebåda, förespå, förmoda, förnimma, förutse, misstänka, skönja