Synonymer till känd

bekant, bekanting, familjär, berömd, framstående, renommerad, ryktbar, omtalad, välbekant, välkänd