Synonymer till källförteckning

litteraturförteckning, litteraturlista