Synonymer till käka

dinera, inta middag, äta, förtära, inmundiga, krubba, mumsa, spisa, smaska, inta, sluka