Synonymer till justering

anpassning, adaptation, habilitering, kalibrering, korrektion, korrigering, ändring, rättelse, rättning, byte, förändring, modifiering, modifikation, omarbetning, omkastning, omläggning, omställning, omvandling, revidering, skifte