Synonymer till justera

anpassa, acklimatisera, matcha, modifiera, korrigera, passa, reglera, rätta, ställa in, ändra, passar, rätta till, bevaka, duga, lämpa, se efter, sköta, stämma, ta hand om, vaka, vakta, överensstämma, byta, byte, förvränga, förändra, omarbeta, omdana, omskapa, redigera, revidera, skifta